2017. január 27., péntek

A trianoni döntés következtében a szatmári sváb tömbről leszakítottan, a Vitéz Gaál Lajos Kulturális Egyesület - Zajta Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával szorosan együttműködve - a német nemzetiségi kultúra és hagyományok fennmaradásáért tevékenykedik.

Az egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyedüli szervezetként német nemzetiségi néptánccsoportot, kórust, mazsorett csoportot működtet. A csoportok a helyi rendezvények állandó fellépői, de több fellépésnek tettek eleget a környező településeken, Vállajon és a Partiumban is.

Egyesületünk igyekszik ápolni a kapcsolatokat a határon túlra került német nemzetiségi szervezetekkel, csoportokkal. Szervezetünk a nemzetiségi önkormányzattal, más szervezettel (Identitas Alapítvány, Hajnalpelika Kisszínpad Kulturális Egyesület, Hármashatár Egyesület) együttműködve, vagy önálló szervezőként 2016-ban is több programot valósított meg.

Aktív részese, támogatója volt a szervezet tulajdonában lévő sváb csűrben megvalósított, egy hónapig tartó nyári, napközis német nemzetiségi tábornak. Kisbuszával részt vett a gyermekek külső helyszínekre történő szállításában is.

Egyesületünk bonyolította, helytörténeti bemutatóval és csoportjai műsorával gazdagította a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Fórumát.

A szervezet tagjai aktívan közreműködtek a Vállaj és Zajta történetét a trianoni időszakban bemutató dokumentumfilm felvételében, továbbá helyszínek kialakításával, eszközök biztosításával, statiszták bevonásával segítették a stáb munkáját.

Az egyesület elnöke több alkalommal tartott előadást a település trianoni döntést követő időszakáról és névadónk: Vitéz Gaál Lajos szerepéről. (pl. Vujity Tvrtko: Túl minden határon, Gój Motoros Egyesület látogatása.)

Az év során folyamatos feladatunknak tekintettük a helytörténeti gyűjtemény fenntartását és bemutatását, a XIV.századi római katolikus templom történeti megismertetését a községbe látogató zarándokok és turisták részére.

Az egyesület működését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával biztosítja.